Area of Physical Organic Chemistry Course of Materials
Chemistry, Division of Applied Chemistry,
Graduate School of Engineering, Osaka University.

  • «Қисық» (ағылшынша «curved») хош иісті қосылыстардың химиясы

  • Металлдық нанобөлшектердің химиясы

  • Органикалық кристалдық материалдардың динамикасы

  • Лазерлі абляция химиясы

Message

Біздің зерттеуіміздің мақсаты нанометр (10 -9 м) деңгейінде арнайы орын табатын ерекше құбылыстарды органикалық химия арқылы түсіну. Біздің зерттеуіміздің негізгі тақырыптары:
pagetop